Structuur

”Samen sterk” is een structuur

Meesters & Masters is een organisatie die open staat voor nieuwe ideeën en samenwerkingen. Dit gebeurt door samen te werken met studenten en met derden.

 

Werken met studenten in de functie van junior adviseurs
TessaDaniel
Waar diepgaand of omvangrijk onderzoek nodig is, schakelt Meesters & Masters graag een team van junior (studenten) adviseurs in. Vooral in de tweede fase (analyse) komt dat vaak voor.

Een junior adviseur is financieel aantrekkelijk, in staat om zonder oordeel te vormen waar te nemen, kan zich op de achtergrond houden tijdens het observeren en is op de hoogte van de laatste theoretische ontwikkelingen. (Bekijk hier hoe wij dit doen).
Junior adviseurs volgen een relevante universitaire opleiding en bezitten een verklaring van goed gedrag. Voordat ze ingezet worden volgen ze eerst een gedegen training bij Meesters & Masters.

Werken met derden
Soms is het noodzakelijk om in het proces een derde partij te betrekken. In gezamenlijk overleg wordt hierover besloten.
Meesters & Masters heeft een breed netwerk van organisaties waarmee samen kan worden gewerkt op de volgende gebieden:

  • Financiën
  • ICT
  • Onderhoud onroerend goed
  • Juridische hulp
  • Reclame/PR