Visie

Visie – Advies van binnenuit

OOOOGGGGG
Meesters en Masters ziet een organisatie als een lichaam dat pas gezond functioneert als alle organen met elkaar in balans zijn (visie). Deze organen kunnen individuele werknemers zijn, complete afdelingen, maar ook de regelgeving binnen de organisatie. De leidinggevende hoort het lichaam gezond te houden, anticiperend op interne of externe krachten die het lichaam uit balans kunnen brengen. Meesters & Masters legt de vinger op de zere plek en helpt de leidinggevende deze te helen.

 

 

Filosofie van Meesters en Masters
Meesters en Masters werkt niet met een vast theoretisch model (blauwdruk). Per situatie wordt een passende combinatie van denkwijzen van bekende deskundigen toegepast, zoals:

  • Bill Kastle, lean management
  • Robert E. Quinn, leiderschapsstijlen en rollen
  • Carl Gustav Jung, gedragsstijlen
  • Brian Robertson, holacracy
  • Niccolo Machiavelli, spelvan macht
  • Marc J. Epstein, duurzaam ondernemen
  • Bill George, corporate governance

De diverse theorieën, modellen en concepten vormen samen een flexibel theoretisch kader. Het gaat er niet om, dat iets anders gezien wordt, maar dat men anders leert te zien.