Organisatie

self reflectionMeesters en Masters is er om jou als leidinggevende op elk niveau te ondersteunen in je persoonlijke reflectie en ontwikkeling. Doelen worden weer
helder  en bereikbaar.

 

Een traditionele adviseur werkt symptoom-oplossend en laat de klant daarbij buiten beschouwing. Hij ontwikkelt een plan dat gekoppeld is aan een theoretisch model. Daarmee biedt hij een pasklare oplossing voor het probleem, maar er is geen sprake van persoonlijke groei van de klant, waardoor deze in het vervolg alsnog afhankelijk blijft van adviseurs.

 

Meesters en Masters streeft daarentegen naar ‘vrij handelen’ door de leidinggevende zelf. Persoonlijke groei is daarbij de rode draad. Door de leidinggevende persoonlijk inzicht te geven en bewustwording te bieden, ben je voortaan in staat om zelf de juiste oplossingen te kiezen.

 

Uiteindelijk toont een organisatie het resultaat van de inzet van iedereen die direct en indirect betrokken is door:

* De leiderschapsstijl van de leidinggevende(n) met daarbij behorende persoonlijke doelen

* De visie en missie van de organisatie

* De doelen van de organisatie

* De structuur van de organisatie

* De cultuur van de organisatie

Door de verworven inzicht maak je als leidinggevende weer gebruik van je bestaande kennis en wordt innovatiever en creatiever. De leiderschapsstijl verandert van passief naar actief van observeren op grote afstand naar intiem waarnemen van binnenuit. Voordat je het weet toon je volop je meesterschap èn je masterschap.