Werkwijze

personalcDe werkwijze van Meesters & Masters vertoont veel overeenkomsten met personal coaching, bovendien is deze zeer resultaatgericht.

Afhankelijk van de gewenste leerstijl, zal er een context ontstaan die uitnodigt tot participeren, leren in dialoog, gezamenlijke studie en ontdekken. Dit steeds op basis van onderling vertrouwen.

 

Werkgebieden:

  • Bedrijfskundige processen
  • Houding/attitude (integriteit, positieve energie, creativiteit, flexibiliteit, initiatief)
  • Interpersoonlijkheid (servicegerichtheid, klantgerichtheid, relatieopbouw)

 

Proces van begeleiding:

Eerste fase: kennismaking
Tijdens een vrijblijvend eerste gesprek wordt de mogelijkheid tot samenwerking besproken.

Tweede fase: analyse
Na het besluit tot samenwerking vindt er een (voor)onderzoek plaats om tot een probleemdefinitie te komen. De omvang van dit onderzoek varieert en is afhankelijk van het probleem en het doel. Het kunnen slechts enkele gesprekken zijn, maar ook een uitgebreid onderzoek, waarbij middelen als vragenlijstonderzoek, documentanalyse en observatie worden ingezet.

Derde fase: reflectie
Het probleem is helder en wordt in meerdere ‘lagen’ beschreven. De bovenste laag is het aanvankelijke probleem. De onderste laag is de laag waarin het om reflectie draait. Bewustwording, persoonlijke doelen en organisatorische doelen staan in deze fase centraal.

Vierde fase: handelen
In deze fase wordt het probleem door de leidinggevende, met ondersteuning van Meesters & Masters van binnenuit beetgepakt en opgelost. In deze fase kan de frequentie van begeleiding worden teruggebracht.

Vijfde fase: afronding
De leidinggevende heeft weer de ruimte om vrij te handelen en de begeleiding kan worden gestopt. Wanneer het gewenst is, kunnen er periodiek reflectiegesprekken gevoerd worden.