PDCA-cyclus en leiderschap

Ieder jaar worden er verschillende nieuwe managementmodellen gepresenteerd, maar de beroemde PDCA-cyclus wordt nog steeds overal ter wereld veelvuldig toegepast.

Nog even in het kort:PDCA cyclus

  1. PLAN: je bedenkt een plan,
  2. DO: je voert het uit,
  3. CHECK: je controleert het resultaat,
  4. ACT: je stelt het resultaat bij aan de hand van de resultaten van 3

Meesters en Masters zegt hierover: ”De theorie van de PDCA-cyclus lijkt heel logisch, maar, zegt niets over persoonlijke doelen van leidinggevenden, medewerkers of doelen van de organisatie zelf. Wanneer deze in de PDCA-cyclus worden geïntegreerd, ontstaat er een continu-proces waarin ruimte is voor innovatie en creativiteit.”

Wanneer persoonlijke bewustwording centraal komt te staan en de PDCA-cyclus voorafgegaan wordt door de stations ‘Persoonlijke doelen’ en ‘Organisatiedoelen’, krijgt de cyclus een heel andere dimensie. De leiderschapsstijl verandert van passief naar actief, waardoor er positieve energie en ruimte voor ‘vrij handelen’ ontstaat. De organisatie komt in beweging richting ‘professionele organisatie met zelfsturende teams’ en is al snel in staat om zelf problemen op te lossen.